Barth és a magyar református teológia

Fazakas Sándor–Ferencz Árpád (szerk.): Barth és a magyar református teológia (Rekonstrukciós kísérlet), ISBN 978-963-8429-67-4, Debrecen, 2011.

Jelen kötetben a 2010. október 6. szimpózium előadásait adjuk közre. Az előadások biblikus, gyakorlati és rendszeres teológiai szempontból járják körül a kérdését, hogy milyen hatást gyakorolt Barth a magyar református teológiai gondolkodásra. Szándékosan törekedtünk arra, hogy a mai határon túli magyar református teológusok is szóhoz jussanak minden esetben. Az sem véletlen, hogy ez jelen esetben elsősorban az erdélyi teológusokat jelenti, hiszen Erdélyben a barthi teológia öröksége ma is elevenen élő és jelent is alakító teológia. A biblikus tudományok és a hermeneutika területén Győri István, Kókai Nagy Viktor és Bekő István Márton mutatja be a barthi teológia biblikus és hermeneutikai vonatkozásait. Különösen is érdekes e tekintetben, hogy a három előadás egymást jól kiegészítve, sőt akár Barthot még ismerő kortársat is (Tőkés István) megszólaltatva mutatja fel azt az impulzust, amely a barthi teológiából eredően, alapvetően a teológiai hermeneutikán keresztül érkezik meg a 21. század küszöbén álló magyar református teológiához. Csak reménykedni lehet, hogy ez a hatástörténet itt még nem zárul le, hanem az Ige teológiája a hermeneutikai teológia szűrőjén át, de meghatározó módon befolyásolja jelenünket is. Nem Barth válaszai, de a módszere az érdekes, a teológiai kérdésfelvetés megragadása, s ebben segítenek minket a biblikus teológiai blokk előadásai.