Szenvedéllyel az Evangélium szabadságáért

A DRHE Karl Barth Kutatóintézete,
a Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciójával és az MTA DAB Vallástudományi Bizottságával közös szervezésben konferenciát tart

Szenvedéllyel az Evangélium szabadságáért

címen

2024. április 24-én a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében

A konferencia aktualitásál az a körülmény szolgál, hogy az 1934-es év különös jelentőséggel bírt Karl Barth életében és teológiai munkásságában. 90 évvel ezelőtt, ebben az évben került megfogalmazásra a Barmeni Teológiai Nyilatkozat (amely lényegében Barth kézjegyét hordozza). Ugyancsak ebben az évben került sor Barth és Brunner között az elhíresült vitára az ember istenképűsége és a természeti teológia kérdésében, valamint olyan meghatározó előadásokra, amelyek a barthi életmű eddigi eredményeit összegezték. Ugyanakkor ebben az évben veszíti el egyetemi katedráját a hitleri Németországban, mert egyetemi alkalmazottként nem hajlandó felesküdni a Führerre. Számos kérdés foglalkoztatta és foglalkoztatja azóta is a nemzetközi Barth-kutatást: Milyen következményekkel jártak ezek az események és teológiai tisztázódások a barthi életmű egészére nézve, és miként váltak ismertté Magyarországon? Hogyan csapódtak le ez események a magyar református és nemcsak református teológiai és egyházi közgondolkodásban? Mi lehet az aktualitása Barth teológiai felismeréseinek kilenc évtízeddel a történések után? Mennyiben segítheti ma is Barth életműve teológiai ítéletalkotásunkat, igehirdetésünket, egyházi szolgálatunkat?

E kérdésekre keressük a választ a Kelet-közép Európai Karl Barth Kutatóintézete által szervezett konferencia keretében, amelyen a részvétel a lelkésztovábbképzés rendjében is teljesíthető és elszámolható. (Az idegen nyelvű előadás fordításáról gondoskodunk).  További információ és jelentkezési felételek az alábbi meghívón, illetve plakáton olvashatók.