Kálvintól Bultmannig

Jelen füzet írásai polemikus és határozott állásfoglalások. Mind a
zürichi Kálvin ünnepségen elhangzott előadás, mind a Bultmann
teológiájának elemzése betekintést enged annak a teológusnak az
elkötelezett gondolkodásába, aki a Kijelentés szolgálatában állva
nem tekintette magát egyébnek, mint egy „szamárnak, aki ott lehetett”
ahol a dolgok történtek, hordozhatta az üzenetet.
Ebben az értelemben a füzet bizonyos mértékben egy keresztmetszetet
kíván nyújtani. Kétségtelen tény ugyanis, hogy mind Kálvin,
mind pedig a 20. században munkálkodó Bultmann a teológiai gondolkodás
történetének meghatározó személyiségei. Jelentőségüket,
nem csupán a hivatkozó irodalom nagy száma, de saját karakteres
teológiai munkáik is jelzik. A következőkben bevezetőként igyekszem
egy rövid kitekintést nyújtani Barth és Kálvin, valamint Barth
és Bultmann teológiai kapcsolatára. Nyilvánvaló, hogy a műfaji terjedelem
miatt nem térhetek ki ezen viszonyok minden aspektusára,
de mindenképpen látni lehet ezen töredékes fejtegetésekből is, hogy
a két teológus milyen szerepet töltött be Barth teológiai gondolkodásának
alakulásában és formálódásában.